,

Lời khuyên cho bạn vào lúc này là gì??

Hãy ghi nhớ kĩ điều này cho đến hết đời!

Play NowCòn lời khuyên của bạn thì sao? bấm để xem >>

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *